Åpent brev til Styret i NSHK

Åpent brev til Styret i Norske Siberian Huskyklubb angående det norske utstillingschampionatet (N UCH) for Siberian Husky – nytt krav om løpspremiering til minst en 3. premiering fra 1. Januar 2017

Med forbehold om godkjenning fra Norsk Kennelklubb, skal en Siberian husky som tildeles tittelen Norsk utstillingschampion (N UCH) fra og med 1. januar 2017 også ha oppnådd løpspremiering til minst en 3. premiering - i tillegg til de tre utstillingscertifikatene som nå kreves (3 x Cert på utstilling i Norge under 3 ulike dommere, minst et Cert må være vunnet etter 2 år, og minst et Cert må være et stor-Cert).

Hva menes med 3. premiering i løpspremiering?

Følgende alternativer er, slik vi har forstått vedtaket fra årsmøtet 22. mai 2016, mulig for løpspremiering til det norske utstillingschampionatet for Siberian husky:
  • 1 x langdistanse (LD) løp som må være gjennomført. Minimum 3 startende spann i klassen.
  • 3 x mellomdistanse (MD) løp, som må være gjennomført, og det må minimum være 3 startende spann som gjennomfører klassen.
  • 3 x sprint (KD) løp med minimum en 3.premiering (innenfor en viss tid). Minimum 3 startende spann som må gjennomføre for å regne ut tid.
  • 3 x nordisk stil (MD)
Alternativt en kombinasjon av mist tre slike løp, for eksempel et mellomdistanseløp og to meritterende kortdistanseløp. Barmarksløp teller ikke som premiering, kun løp på snø (slede eller pulk / nordisk stil).

Informasjon savnes

Det er nå knappe 3 måneder til de nye championatreglene trår i kraft. Vedtaket i årsmøtet har skapt store tumulter blant medlemmene i klubben, og mange er svært usikre på hva de nye kravene faktisk innebærer - hvordan de nye kravene skal kunne oppnås for folk som har få hunder og ikke selv driver aktivt med løp – eller som bor i deler av landet der det ikke er løp eller snø.

Vi forsøker med dette igjen med en henvendelse til NSHK og håper på et klargjørende svar fra Styret. Det siste året har det vært mange diskusjoner omkring hvilke løp som regnes som meritterende for vår rase. Det nye kravet om premiering vil være gjeldende allerede fra 1. januar 2017. Nå som sesongen nærmer seg er det flere som ønsker å komme i gang med planleggingen for å forsøke å få premieringen på plass. Det har vært gjort flere henvendelser til Styret, både på klubbens Facebookside og per e- post med spørsmål om hvilke løp som er planlagt gjeldende. Vi ønsker å få bedre tilgjengelighet, og ikke minst en bedre oversikt, slik at alle som ønsker / kan, har muligheten til å prøve premiering. Det er også flere svenske kjørere / Siberian husky eiere som etterlyser informasjon.

Hvilke løp gir premiering?

Det har vist seg vanskelig og få en oversikt over hvilke helger man må sette av til løp i 2017 for de av oss som er nye i miljøet og som ikke har kontakter innenfor / god kjennskap til løpsmiljøet. Vi har full forståelse for at den fullstendige terminlisten må inn til NKK for klargjøring, men har ved flere anledninger fått beskjed om at de samme løpene / helgene som forrige sesong vil bli gjeldende også for sesongen 16 / 17. Problemet er at terminlisten for 2016 er ufullstendig. Flere prøver er oppført uten informasjon – kun med datoangivelse. Sesongen er i tillegg veldig kort (ca 12 uker), og begrenses naturlig nok for de fleste av både familieliv og arbeidssituasjonen dersom dette ikke kan planlegges godt.

Terminliste - Trekkhundprøve for Polare Raser 2016

Terminlisten for «Trekkhundprøve for polare raser» for 2016 finnes publisert på NKK sin nettside. I listen er det oppgitt dato for arrangementet, navn på arrangør / påmeldingsadr, rase prøven gjelder for, sted alternativt navn på løp (dog ikke for alle prøver), kontonummer, og påmeldingsavgift. Følgende 19 trekkhundprøver / løp var oppgitt i terminlisten som meritterende for Siberian husky i 2016:

1) 1-3 januar: Løp: Mush Synnfjell
2) 1 januar: Løp: Seppalaløpet
3) 8-10 januar: Løp: Alta 2-dagers
4) 8-10 januar: Løp: Gausdal Marathon
5) 16-17 januar: Sted: Nittedal
6) 22-23 januar: Sted/navn på løp ikke oppgitt
7) 23-24 januar: Sted: Troms
8) 1-7 februar: Sted/navn på løp ikke oppgitt
9) 5-9 februar: Sted: Femunden
10) 13-14 februar: Sted/navn på løp ikke oppgitt
11) 20-22 februar: Sted/navn på løp ikke oppgitt
12) 20-21 februar: Hamar Hundekjørerfestival
13) 26-28 februar: Sted/navn på løp ikke oppgitt
14) 27.-28.feb: Sted/navn på løp ikke oppgitt
15) 3-6 mars: Sted/navn på løp ikke oppgitt
16) 7-15 mars: Sted: Finnmark
17) 11-12 mars: Vikerfjelløpet
18) 31 mars: Pasvik
19) 9-10 april: Sted/navn på løp ikke oppgitt

Påmeldingsadresse for alle disse prøvene var NSHK v/ Line Stabbetorp. Informasjon om distanse / type prøve er ikke oppgitt i terminlisten. I flere tilfeller er heller ikke oppgitt navn på løp, ei heller sted. Noen løp flyttes i tid eller sted grunnet snømangel. Vi har også forstått det slik at noen løp kan være fulltegnet allerede i november, altså før terminlisten slippes, og at det dermed er «tak» på disse løpene.

Vi håper at terminlisten for 2017 kan inneholde mer utfyllende informasjon (distanse / type prøve / løp, sted), slik at den blir lettere tilgjengelig for ”ny-komlinger” som ønsker forsøke merittere sine hunder.

Vi har i listen under komplementert med utfyllende informasjon om de ulike prøvene så langt det har latt seg gjøre. Etter det vi har kunnet bringe på det rene var følgende løp meritterende for Siberian huskies i 2016:

1) 1-3 januar: Mush Synnfjell, LD (180 km)
2) 1 januar (ble organisert 13-14 februar): Seppalaløpet, MD (2x36 km)
3) 8-10 januar: Alta 2-dagers, MD (12 spann 280 km, 8 spann 220 km, 2x50 km)
4) 8-10 januar: Gausdal Marathon, LD (150-300 km)
5) 16-17 januar: Nittedal, KD
6) 22-23 januar: Hallingløpet, MD, LD (40, 82, 164 km)
7) 23-24 januar: Tromsquest, MD (6 mil med 6-spann), LD (170 km)
8) 1-7 februar: Bergebyløpet N70, LD (650 km)
9) 5-9 februar: Femundløpet, LD (krever kvalifisering for deltagelse, 600 km med 12-spann og 400 km med åttespann)
10) 13-14 februar: Rørosløpet, MD (2x30 km, åpent for både slede (8-spann, 6-spann og 4-sapnn) og nordisk)
11) 20-22 februar: antagelig Herringen Trail, MD, avlyst
12) 20-21 februar: Hamar Hundekjørerfestival, KD, MD
13) 26-28 februar: NSHK Vintersamlinga, KD, MD, nordisk
14) 27.-28.feb: Hakasleppet, LD, avlyst
15) 3-6 mars: EM sprint, KD
16) 7-15 mars: Finnmarksløpet, LD (500 km og 1000 km, krever kvalifisering)
17) 11-12 mars: Vikerfjelløpet, MD
18) 31 mars: Passvik trail, LD (300 km, 8-spann)
19) 9-10 april: Svalbard, Trappers Trail, MD, nordisk

Så vidt vi kan se var det altså 9 LD løp (1 avlyst), 10 MD løp (1 avlyst) og 4 KD løp som var meritterende for SH i 2016. Vi kan kun se 3 løp som gir premiering i nordisk stil (MD).

Kriterier for godkjenning

For langdistanse (LD) løp er kriteriet altså kun et gjennomført løp (uavhengig av tid).

For mellomdistanse (MD) løp må 3 løp være gjennomført (uavhengig av tid), og det må minimum være 3 startende spann som gjennomfører klassen.

For sprint (KD) løp må 3 løp være gjennomført med minimum en 3.premiering (innenfor en viss tid). Minimum 3 spann må gjennomføre for å regne ut tid.

Også for nordisk stil er kravet tre gjennomførte løp, med tre startende.

Tredje premiering i MD, enten det er slede eller nordisk, er altså tre ganger gjennomført løp. Mens det i LD (kun slede) er en ganger gjennomført, og i KD (kun slede) er det tre ganger gjennomført med tidskrav. Det er tilstrekkelig å kjøre et løp om man oppnår 1. eller 2. premiering.Hva innebærer de ulike distansene?

Langdistanseløp er lange løp på opptil 1000 km. Er det riktig å tenke at folk med tur- og utstillingshunder kan bli nødt til å kjøre Femunden og Finnmarksløpet for å kunne oppnå et Norsk Utstillingschampionat på sin hund? Dette er løp for de virkelig profesjonelle, der flesteparten ikke har vanlig arbeid, og bruker all sin tid på trening og stell av topptrente konkurransehunder. Dette er et uoppnåelig / urimelig krav for de fleste vanlige folk som kun ønsker å oppnå et utstillingschampionat på sin ene hund. Det finnes heller ikke klasser for 4- eller 6- spann i denne kategorien. Man må ha minimum 8 hunder – helst flere - for og kunne delta i langdistanseløp.

Mellomdistanseløp: NKK har i sine regler for Polare Trekkhundprøver definert mellomdistanse som løp fra 20-100km. I og med at denne prøven ikke går på tid, men krever gjennomføring, stiller vi spørsmål ved om det er nødvendig med 3 startende spann i klassen? Det første MD-løpet som har åpent for påmelding denne sesongen, har avlyst 4-spannsklassen. I og med at det er svært få som kjører 4-spann, blir det derfor ekstremt vanskelig å oppnå meritter om man ikke har minimum 6 kjøreklare hunder til enhver tid i sesong.

Sprintløp: Korte distanser som kjøres med tidskrav.

Nordisk stil (kun mulig i mellomdistanse): For å få 3. premiering av Siberian Husky i nordisk stil må man gjennomføre 3 løp på 2-4 mil med 1-4 hunder. I oversikten for trekkhundprøver for polare raser fra 2016 fant vi imidlertid bare 3 løp som kan gi premiering i nordisk stil, et av disse var på Svalbard. Slik vi har forstått det er det også slik at for at prøven i nordisk stil skal godkjennes må det være minst tre spann som starter / gjennomfører prøven. Det er få / ingen som har startet i klasse C (Siberian husky) de siste årene i Norge. Dersom det er for få som starter i klasse C (mindre enn 3 deltagere), eller det ikke er en klasse C (som gjelder de aller fleste løp uavhengig av gren og klasse), så må Siberian huskies konkurrere mot rene løpshunder (Alaska huskies) ved at klassene slås sammen. Det betyr at så lenge det er tre deltagere totalt, uavhengig av om dette er Siberian huskies eller Alaska huskies, så vil det kunne være mulig å kjøre prøve, og å få godkjent denne.

I NSHK sitt rasekompendium står følgende: "En sibirsk husky skal være rask, utholdende og kunne holde en høy gjennomsnittsfart med moderat last. Det er helt feil å tilpasse rasen til nordisk stil". Nordisk stil inngår likevel som et av fire alternative premierings-mulighetene i det nye kravet til N UCH. Styrets argumentet for å ta med nordisk stil som alternativ er ønsket om å gi også de med bare 1-4 hunder en mulighet til å kunne merittere hunden(e). I nordisk stil går utøveren på ski bak hunden(e) - som er innspent i et drag med pulk (vekt tilpasset antall hunder). Det er altså hunden(e) som trekker vekta av pulken. Noen vil derfor argumentere med at nordisk stil nettopp derfor viser trekkegenskapene til hunden. Det er dog en forutsetning at kjører er en dyktig, sprek og flink skiløper. Og mange vil nok hevde at det er skiløperen og ikke hundene som testes i denne øvelsen.

Flere premieringsmuligheter og bedre annonsering av terminlistene


Vi ønsker at medlemmene skal få tilgang til listen fra NSHK over de løpene som søkes inn for sesongen 2017. Selvsagt med forbehold om endringer fra NKK. Flere av oss er i full jobb og det krever planlegging og eventuelle søknader om fri for å rekke kjøremøtene, som ofte er på fredag kveld, og løpsstart. Den endelige terminlisten kommer medio desember, bare noen dager før jula setter inn. Første løp har tidligere vært allerede 1.januar. Det gir veldig lite tid i en for mange travel periode, til å organisere familie og jobb.

For å løse problemet med tilgjengelighet har det kommet flere uformelle forslag fra medlemmene. Blant annet at man f.eks kunne samarbeidet med de andre polare raseklubbene, som har terminfestede tester og prøver, om at SH kan få lov til å kjøre til meritter i deres arrangementer. Da er det tenkt f.eks mellom- og langdistanse, som ikke krever tidsberegning. Det er også foreslått at lokallagene kan arrangere løp for premiering.

Barmarksløp, som de andre polare klubbene nå tilrettelegger for er også et ønske fra flere. Foreløpig er inntrykket vi har fått, at NSHK ikke er interessert i et samarbeid med de andre klubbene rundt barmarkspremiering. Vi ser at det til stadighet må flyttes eller avlyses løp grunnet snømangel, og finner det merkelig at NSHK ikke er i forkant av klimaendringene med alternativer til sledekjøring. Spesielt nå som det er stemt frem krav om meritter.

En 3.premiering, som i vårt tilfelle også utløser WCC og tilgang til bruksklasse, består i enten og kjøre nordisk stil, innenfor en viss tid på tre sprintløp, gjennomføre tre mellomdistanse-løp, eller et langdistanseløp, alternativt en kombinasjon av disse. De som har flere hunder vil nok satse på mellomdistanse med sine turhunder. Det er viktig og også tenke dyrevelferd, og ikke utsette tur- og familiehunder for løp som de ikke har forutsetning for å delta i. Langdistanseløpene på terminlisten er dermed ikke et aktuelt alternative for de fleste av oss.

Uforholdsmessig høye krav

Slik vi ser det er premieringskravet til N UCH for Siberian Husky uforholdsmessig høyt. Det er få løp som kvalifiserer til meritt, og vi kan ikke se at det gir rimelig mulighet til å oppnå premiering for N UCH for de som ikke sitter med minimum 8-10 hunder i kennelen. N UCH vil med de nye reglene bli uoppnåelig for de aller fleste med bare 1-4 hunder.

Det bes om at man legger merke til at ingen løp/trekkhundprøver foregår på vestlandet eller sørlandet. Til dels store avstandene til løp er det også i øst-, midt- og nord Norge. Noe som igjen fører til at man ofte må ha fri fra jobb på fredag da det gjerne er et obligatorisk kjøremøte på fredag kveld før løpet, noe man ikke rekker om man drar etter jobb denne dagen. For enkelte løp kreves det flere ukedager med fri.

Om man er uheldig og får kennelhoste eller en skade på en hund, så ryker hele sesongen. Blir noen løp avlyst, så ryker mulighetene for championat, med mindre man har muligheter for å reise lange distanser med hele spannet i bilen. Hunden må være 18 mnd for å delta i mellomdistanse og de fleste langdistanse løp – 12mnd for kortdistanseløp, og for de som kanskje bare kan kjøre et løp i året vil det være tidligst mulig å oppnå championat når hunden er omkring 5 år. En hund født i november vil f.eks være godt over 2 år før den kan starte, også må den bruke tre år, om ikke noe kommer i veien som en skade eller avlysning, for den kan søke om NUCH. Dette virker veldig spesielt å sette som krav. På spørsmål om tilgjengelighet svares det ved flere tilfeller at man ”får sørge for å arrangere løp selv”.

Vi anser det som meget lite tilfredsstillende at klubben setter krav til sin rase som det ikke er planlagt eller tilrettelagt for, og undrer oss over hvordan det i det hele tatt er mulig. Vi lurer på om disse konsekvensene har nådd fram til alle medlemmene i klubben, og til NKK som skal godkjenne dette? Tilbakemeldinger angående avlysninger av løp / premieringsmuligheter er at man ikke kan styre været. Det forstår vi, men det finnes absolutt løsninger for alternativer som barmark, som vil gjøre både trening og forsøk på premiering langt mer tilgjengelig for alle. Dette er allerede i planleggingsfasen for de andre polare rasene.

Forslaget om krav til premiering ble lagt frem på grunnlag av at NSHK ønsker flere hunder ut i sporet for kartlegging av rasens bruksegenskaper. Vi kan ikke se at måten dette blir gjennomført på øker verken lysten eller muligheten for dette. Terskelen vil være for høy for de aller fleste Siberian Husky eiere med en eller et lite antall hunder. Og vi vil måtte regne med enda færre N UCH i årene som kommer, samt antagelig lavere deltagelse på show.

Med vennlig hilsen

Rune Dalby
Hundehuset hundeskole og Barkas Perrera

Bente Andersen
Barkas Perrera

Monica A Sundset
Kennel Snykovet

Rita Kramvik
Kennel Arctic Pearl Siberian Husky

Anita H Engebakken-Fjell
Kennel Snøfrost

Truls Engebakken-Fjell
Kennel Snøfrost

Brevet ble sendt til Styret i NSHK med kopi til Norsk Kennelklubb 18. oktober 2016
Brevet legges åpent ut på www.snykovet.blogspot.com og deles derfra på facebook

Comments