HD og AD Røntgen hos Siberian Husky

Sjekk av HD / AD status er noe vi gjør rutinemessig på alle våre hunder etter fylte ett år. Siberian Huskies er en sund og frisk rase. Rasens gode helse, bruksegenskaper og gemytt var en viktig årsak til at vi valgte akkurat Siberian Huskies da vi skulle ha ny hund for ca 3 år siden. Likevell forekommer det sykdom og feil også i denne rasen, og disse er det viktig og vite om i forbindelse med avl.
Les mer om HD hos siberian husky i forhold til avl her.


Dette er røntgen av Vida (14 mnd) sine hofter


Bildet til venstre viser normale hofter hos hund, mens bildet til høyre viser sterk grad hofteleddsdysplasi (HD). Denne hunden mangler fullstendig hofteskåler som danner hofteleddet. Foto fra boken Hund, Avl og Helse, utg. av NKK og SVF.

Hofteleddsdysplasi (HD)
Er en utviklingsfeil i hofteleddene. Defekten består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre. Det kan oppstå sekundære forandringer rundt leddet i form av forkalkninger, og unormal slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi unormale trykkbelastninger og store smerter / problemer med bevegelse. Deler av leddbrusken kan slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere de skadene som har oppstått. Defekten graderes: fri (A, B), svak (C), middels (D) eller sterk (E) grad av HD.


Ett av Vida sine albuledd


Bildet viser albuen til en 12 mnd Berner Sennenhund med middelsgrad (D) AD

Albueleddsartrose (AA)
Også kalt albueleddsdysplasi (AD), er en samlebetgnelse på flere feilutviklinger som kan skje i leddbrusken i albueleddet. De vil etter hvert gi smerter og forkalkninger (artroser). Alvorligheten av symptomer avhenger også av graden av feilutvikling og miljøfaktorer. I Norge har vi 3 grader for albuedysplasi: fri (A), svak grad (B, C),  middels grad (D), og sterk grad (E).


Hunden er sedert når røntgen bildene tas


Elin Olsson ser på røntgen av Vida sine hofter

Status på hofter og albuer sjekkes på grunnlag av røntgenbilder
Før røntgen må du bestille rekvisisjon/skjema hos Norsk Kennelklubb (NKK), rekvisisjonen medbringes til veterinæren (kan bestilles og betales på NKK's nettside under "min side"). Røntgenbilder og rekvisisjon/skjema underskrevet av eier og veterinær sendes NKK, og resultatet for den enkelte hund blir registrert i NKK sin database. Resultatene er også tilgjengelig på DogWeb. Hunden må være ID-merket og bildene må være tatt på foreskreven måte. 

Har vi en underraportering av HD/AD hos Siberian Huskies i Norge eller er forekomsten reelt lav?
Røntgenundersøkelse av hofter på hunder i Norge har pågått siden tidlig på 70-tallet, mens kartlegging av albueleddsartrose (AA) i Norge startet i 1980. Tall fra Norsk Kennel Klubb viser at svært få Siberian Huskies ble HD (131) og AD (4) røntget i Norge i tidsperioden 1980 til 2009. Totalt ble det registrert 7613 Siberian husky valper i Norge i samme tidsperiode.

HD screening av Siberian Huskies i USA: Bare 2.2% hadde sterk grad av HD
I USA ble totalt 12 087 Siberian Huskies undersøkt i tidsperioden 1994-1998. Av disse var 30.5% fri for HD, og bare 2.2% hadde sterk grad av HD. Siberian Huskies i USA ble rangert som nummer 111 av 114 hunderaser med hensyn til risiko for HD basert på undersøkelser i tidsperioden 1974-1994. Siberian Huskies er en av få raser i USA som har hatt en dramatisk nedgang i HD fra 1980 til 1995 (42.1% økning i antall hunder med HD frie hofter, og en nedgang på 55.6% i antallet hunder med HD) ifølge data fra Siberian Husky Club of America. Se link her.

Både arv og miljø har betydning for utvikling av HD
Utviklingen av HD hos en hund skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Dette innebærer at også andre faktorer har betydning for utvikling av defekten. Man antar imidlertid at en hund ikke utvikler HD med mindre det foreligger en arvelig disposisjon, men en hund trenger ikke utvikle HD til tross for at den kan være arvelig disponert.

Hvor gammel skal hunden være når den røntges?
NKK har regler for hvor gammel hunden skal være når den røntges. Hunden må være minst 12 måneder gammel den dagen røntgenbildene blir tatt for de fleste røntgenundersøkelsene som skal registreres hos NKK. Unntak fra dette er HD-røntgen av følgende store raser som må være minimum 18 måneder: bullmastiff, bordeaux dogge, grand danois, leonberger, maremma, engelsk mastiff, napoliansk mastiff, newfoundlandshund, landseer, pyreneerhund og st. bernhardshund.

Hva mener jeg?
Min første hund, Gordonsettertispen Thyra, hadde svak HD. Oppdretteren hadde ikke røntget mora før han satte valper på henne. HD er et stort problem hos Gordonsettere og avlsdyr skal røntges for å få valpene registrert i kennelklubben. Da mora måtte testes i etterkant for å få registrert valpekullet viste det seg at hun hadde svak HD. Thyra måtte desverre avlives i ung alder pga stor smerter som følge av sin hoftefeil.

Da jeg skulle kjøpe min første Siberian Husky hadde jeg altså med meg min triste erfaring med en useriøs gordonsetteroppdretter og en flott tispe som måtte avlives så altfor tidlig pga HD. Derfor var jeg opptatt av at foreldredyrene til vår første Siberian Husky valp skulle være røntget.

I dag velger jeg oppdrettere som bruker sine Siberian Huskies aktivt og som kjører løp, allerhelst langdistanse fordi jeg ser på dette som den beste testen på funksjon og helse hos våre brukshunder / trekkhunder.

Vi er "ferske i gamet". Vi er ikke kommet i gang med løp enda med vårt unge hundespann, som er satt sammen av hunder fra ulike oppdrettere og fra ulike linjer. Vi søker kunnskap og erfaring både på generell basis og om våre egne hunder på individ og linjenivå. Selv om forekomsten av HD / AD er lav hos Siberian Huskies, velger vi selv foreløpig å røngte våre hunder. Dette for å få informasjon om helse / status til den enkelte hund, om resultat av avl og i forhold til en eventuell videre avl dersom hundene gjør det godt forann sleden i årene framover.

Skal du kjøpe valp?
Spør oppdretter om HD / AD status og helse hos foreldredyrene. Oppdrettere som kjører sine Siberian Huskies aktivt i løp med den intensive treningen dette medfører gjennom mange sesonger, som har drevet med oppdrett over lang tid og derfor kjenner sine linjer gjennom generasjoner, vil kunne plukke opp evt feil og skader (hos enkelt invidvider eller i avlslinjer) gjennom sin bruk av hundene og sin erfaring med linjene, uten å gjøre rutinemessig røntgen av hundene.

Pris for HD/AD undersøkelse hos hund
Rekvisisjon/skjema fra NKK bestilles/betales på nett koster kr 430. Røntgen HD + AD pluss Nobivac vaksine gjennomført hos vår veterinær i Tromsø januar 2013 kostet kr 2452.

Comments