Atypisk reaksjon på anestesi
Natt til første mai mistet vi vår kjære Shasa etter en rutinemessig operasjon.

Åtte år gamle Shasa våknet ikke opp igjen etter anestesien i forbindelse med at hun var inne hos veterinær for å fjærne frakturerte og løse tenner. Vi hadde ingen indikasjoner på at Shasa ikke var frisk i forkant av operasjonen. Tvert i mot så var hun en aktiv, glad, kvikk og topptrent hund, som hadde kjørt langdistanse i mange år og deltatt i både Femundløpet og Finnmarksløpet denne vinteren. Veterinæren tok derfor initiativet til å gjennomføre obduksjon, og vi håpet at dette skulle gi mer innsikt i årsaken til at vi mistet henne.

Det ble ikke gjort unormale funn under obduksjon som kan forklare hvorfor Shasa reagerte som hun gjorde på anestesien. Alt tyder på at hun har hatt en atypisk reaksjon på medikamentet.

De funn som ble gjort – hele forløpet etter operasjonen og biopsiene som viste akutte skader på leverceller, toksisk påvirkning av tarm, stuvning og ødem i lungene – er alle tegn på toksisk forgiftning, at kroppen har blitt akutt forgiftet pga at levra har reagert atypisk på anestesien.

De høye leververdiene som ble påvist i blodprøvene etter operasjonen skyldes trolig hypoksi / sirkulasjonssvikt i levra (som reflektert i biopsiprøvene).

Funnene indikerer at Shasa var frisk og at hun ikke hadde leversvikt før operasjon. Den akutte forgiftningen har sannsynligvis skjedd som følge av at hun ikke tålte anestesien. Dette kan man imidlertid ikke vite helt sikkert da det ikke ble tatt en blodprøve før operasjonen startet.

Comments