Bør man unngå og ta HD røntgen når tispa har løpetid? Myte eller fakta?


HD røntgen av Saija sommeren 2016. Saija har A-hofter. Jeg har ikke brukt og ta hensyn til løpetid når jeg har fått gjort HD røntgen på mine tisper.


Mange faktorer kan påvirke resultatet / avlesningen av HD status hos hunder. Det er for eksempel viktig at hunden ligger i helt riktig posisjon når røntgenbildet tas. Men den viktigste feilkilden er kanskje at ulike avlesere kan tolke samme bilde ulikt. Altså at de kommer til ulik konklusjon mht til HD status. Ideelt sett burde en komitee med flere veterinærer / eksperter vurdre bildene sammen og komme til konsensus mht HD status. Det blir ofte sagt at man IKKE bør ta røntgen av hoftene på tisper når de har løpetid. Man bør helst vente et par måneder. Det sies at det er ugunstig å HD røntge løpske tisper da man tror at ligamentene i hoftepartiet er "slappere" under løpetiden slik at resultatet påvirkes negativt. Stemmer dette? Eller er dette bare en myte? Har det noe å si om tisper har løpetid når man tar bildet? 

Norsk Kennelklubb skriver på sin nettside at undersøkelser har vist at tispas syklus ikke påvirker HD-resultatet. De skriver videre at det likevel ikke en noe i veien for å unngå å røntge akkurat under løpetida dersom dette er noe man er bekymret for. Og at man bør unngå å røntge en tispe som ammer, da hormonet relaxin potensielt kan påvirke hoftene, slik at det kan ha betydning for en hund som ligger og vipper mellom to diagnoser. Forskjellen vil dog være minimal.

Andre steder står det og lese at det er mulig at det kan være uheldig å ta bildene i tiden omtrent 2 måneder etter avsluttet løpetid! Dette fordi hormonforandringene tispa gjennomgår - som ligner hormonforandringene rundt fødsel - muligens kan bidra til at leddene blir slakkere i denne perioden. Stemmer dette???

Orthopedic Foundation for Animals (OFA) skriver på sin nettside at røntgen av drektige eller løpske tisper bør unngås på grunn av mulig økt slapphet (subluksasjon) i leddene som følge av hormonell endringer. OFA anbefaler at røntgenbilder tas en måned etter at valpene er avvent morsmelk og en måned før eller etter løpetid. Fysisk inaktivitet på grunn av sykdom, vær, eller eiers drifts praksis kan også føre til en viss grad av slapphet i leddene. Så OFA anbefaler at HD røntgen gjøres når hunden er i god fysisk form.

Finnes det forskning som understøtter disse påstandene? Hva sier faglitteraturen? Har løpetid betydning for resultat ved avlesning? Er det slik at hoftestatus endrer seg gjennom syklusen til ei tispe? Er det større sjanse for og få et godt resultat på HD røntgen når tispa ikke har løpetid (anestrus) enn når hun er løpsk (estrus)?

Jeg har så langt ikke kunnet finne noen artikler / studier som viser at hofteleddet faktisk påvirkes av løpetida, eller at leddbånd eller tilknyttede vev faktisk blir "slappere" når tispa har løpetid. 

Et forskningsprosjekt i USA (Hassinger et al. 1997) fulgte 9 tisper gjennom en hel løpetidssyklus. Hassinger et al. (1997) tok celleprøver fra vagina, og de registrerte adferdsendringer og kliniske tegn på løpetid for å indentifisere de ulike stadiene av løpetiden. Blodprøver ble også tatt for å kontrollere nivået av hormoner (særlig østrogen og progesteron). Det ble samtidig gjort HD røntgen gjennom de ulike fasene av syklusen, både "vanlig" HD røntgen og ved hjelp av en annen metode (PennHip - metoden). 

Resultatene fra dette studiet viste at selv ved store endringer i hormonnivå, endret ikke HD resultatene seg. 

Hovedkonklusjonen fra studiet til Hassinger et al. (1997) var at det ikke ble påvist / funnet hverken statistisk eller klinisk signifikante endringer i hofte "slapphet". Påstanden om at estrus / løpetid "løser opp ledd" er derfor ubegrunnet. Vi kan med andre ord trygt HD røntge tispene våre også når de har løpetid uten og være redd for at dette skal slå negativt ut på HD resultatet.

Referanse
Hassinger KA, Smith GK, et al. (1997) Effect of the oestrus cycle on coxofemoral joint laxity. Veterinary Comparative Orthopaedics and Traumatology 10: 69-74.

Comments