Aktivitetsmerket til Norsk Polarhundklubb


Lærke, Carillo Saija og Chena av Viddashusky har bestått kløvtesten - og tok bronsemerket i Nordlenangen nå i helga! Deltagelse på denne aktiviteten gir "5 poeng" til aktivitetsmerket. Tusen takk til fotograf Kjell Conradsen.


I Norsk Polarhundklubb får hundene også muligheten til å ta aktivitetsmerket i gull, sølv eller bronse. Aktivitetsmerket skal fremme ulike typer aktivitet hos medlemmene. Det gir også en delvis oversikt over hvilke aktiviteter medlemmene i klubben holder på med. Konkurransen er bare åpen for medlemmer av Norsk Polarhundklubb, og hunden må være fra en av de polare rasene. I hvert nummer av Polarposten vil presenteres foreløpige poeng- og merkeoppnåelser pluss utvalgte bilder og informasjon rundt noen av aktivitetene. Ved utgangen av året vil en endelig oversikt presenteres og oppnådde merker tildeles med navn på hundene. Navn på hunder med oppnådde merker publiseres også på Norsk Polarhundklubb sin hjemmeside.
All konkurranse og tester er poenggivende til aktivitetsmerket, så lenge de er i regi av en klubb / organisasjon og følger retningslinjer og regelverk for gjennomføring. Det gis poeng for deltakelse i henhold til poenglisten under:


AktivitetDeltakelse
Hundekjøring sprint 1-29 km5 poeng
Hundekjøring mellomdistanse 30-300 km15 poeng
Hundekjøring langdistanse fra 301 km30 poeng
Hundekjøring barmark3 poeng
Hundekjøring 1 mil ubegrenset tid5 poeng
Hundekjøring enspanntest godkjent7 poeng
Hundekjøring langidstansetest A, B eller C godkjent10 poeng
Hundekjøring langidstansetest D godkjent25 poeng
Gjennomført kløvtest gull15 poeng
Gjennomført kløvtest sølv10 poeng
Gjennomført kløvtest bronse5 poeng
Organisert dagstur over 2 mil3 poeng
Nasjonale/øvrige utstillinger1 poeng
Internasjonale utstillinger2 poeng
Klubbens egne utstillinger5 poeng
Deltakelse valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighetskurs eller bronsemerkekurs3 poeng
Deltakelse andre kurs, 6-8 kurskvelder2 poeng
Deltakelse helgekurs2 poeng
Deltakelse hundesport konkurranse (alle grener/kategorier)2 poeng
Besøkshund (minimum 20 intervensjoner i løpet av året)10 poeng
Terapihund (minimum 30 intervensjoner i løpet av året)15 poeng
Godkjent redningshund15 poengI 2015 ble det satt følgende poengkrav for de forskjellige merkene: Gull – 50 poeng, Sølv – 30 poeng
og Bronse – 15 poeng. Konkurransen følger kalenderår, og det er hver enkelt hund som sanker poeng, ikke eier (man kan dermed delta med flere hunder).

For å melde inn en aktivitet du har vært med på må du sende mail til aktivitet@polarhund.no med følgende informasjon:
  1. Fullt navn på hund.
  2. Hvilken type aktivitet.
  3. Tidspunkt for aktivitet og hvem som var arrangør.
  4. Eventuelt navn på eier av hunden.
  5. Eventuelle bilder og annen relevant informasjon om ønskelig.
Gjeldende frister for å melde inn utførte aktiviteter i følgende måneder:
  • Januar, Februar, Mars – frist 1. mai
  • April, Mai, Juni – frist 1.august
  • Juli, August, September – frist 1.november
  • Oktober, November, Desember – frist 1.mars
Medlemmene må selv sende inn en oversikt over hva de enkelte hundene deres har deltatt på til e-post til aktivitet@polarhund.no. Last ned dette dokumentet til dokumentasjon av aktiviteter.


Hiv deg med du også! Tell poeng!
Hilsen Monica - Nyfrelst medlem av Polarhundklubben!


PS! Les gjerne denne artikkelen om hva som ligger i begrepet brukshund.

Comments