På kurs om mentalitet hos hund


Bolt og jeg har kost oss på kurs med Barbro Kamleitner hos Hundevis denne helga. Bildet er hentet fra Hundevis sin Facebook Event for kurset.Bolt and I participated in a course on mentality in dogs this last weekend. In this blog post I show video recordings of Bolt and his reactions in the various situations / exercises. Bolt reacted the way I expected him to and as I know him. He is social and likes people, he is not afraid, and does not show aggression or try to scare away creepy figures in the woods. He is not used to "pulling games" - so he did not quite get the "play exercise" - but he did like the "hunting".Kurs i mentalitet med Barbro Kamleitner 29.-30.juli 2017 i Tromsø

Bolt og jeg har hatt en spennende og lærerik kurshelg hos Hundevis med Barbro Kamleitner fra Sverige. Barbro er ekspert på hunders mentalitet, personlighet og adferd. Hun har de siste 20 årene vært beskriver for MH (mentalbeskrivelse på hund), samt Mentaltestdommer for Korning. Hun utdanner også mentaltestdommere i Svensk Brukshund klubb . I tillegg til å være oppdretter av Dobermann i 30 år, er Barbro også Lydighetsdommer og holder kurs i genetikk for oppdrettere i SKK. Hun har trent og konkurrent i en årrekke i høyeste klasser i spor, lydighet, rundering og rapport, med egne hunder. Kurset ble gjort som et seminar med ulike hunder som testes og filmes på momenter fra MH og Korning / Funksjonsanalyse.

Mentalbeskrivning Hund (MH) (for alle hunderaser) arrangeres av Den svenske brukshundklubben (SBK) som er en spesialklubb innen den svenske kennelklubben (SKK). MH er en standardisert metode for å beskrive hundens adferd og mentale status. MH er ingen "test" dvs at hunden ikke blir godkjent / ikke godkjent. Dette er en beskrivelse av hunden. MH er altså en mentalbeskrivelse av hunden og består av ulike momenter som skal få frem reaksjoner hos hunden slik at vi får ett bilde av hundens mentale egenskaper. Hundens mentale egenskaper er arvelige og ved å kartlegge rasens mentalitet gjennom bruk av MH, får man ett bilde av enkelthundens egenskaper samt rasens middelverdi slik at man kan jobbe med å velge ut foreldredyr som ligger bedre an enn middelnivået og på den måten forbedre rasen. I avl bør man fremme god helse, også god mental helse. Graden av redsel hos hunden bør være så liten som mulig. Hunden bør ikke være redd fremmede mennesker, og bør mestre å bli overrasket av ulike lyder. Når den blir redd bør hunden også kunne avreagere innen tilfredsstillende tid. MH er også nyttig for hundeiere fordi den gir informasjon som kan brukes i trening av hunden og i det daglige hundeholdet. Og den hjelper oss til å forstå hundens atferd i hverdagen slik at man kan forebygge problemer gjennom trening og tilrettelegging for hunden.

MH sier mye om hundens redsler, avreaksjon og minnesbilder, og man får også se hvordan hunden reagerer når den blir redd. Med redsel, mener man grad av redsel, og man ser på hvordan hunden løser situasjoner den blir redd i. Undersøker den det den blir redd for eller viker den unna? Søker den støtte hos eier - eller prøver den å skremme bort faren? Hvor lang tid / mye hjelp trenger hunden for å avreagere? Har den lite eller mye gjenstående redsel etter å ha blitt skremt? Jeg syns det var spennende og se de store variasjonene i reaksjoner på samme øverlser - mellom hunder av ulike raser som deltok på kurset.

Det finnes i tillegg to ulike mentaltester (MT) innen den Svenska Brukshundklubbens. Den ene av disse er jfr regelverket til den Svenske Kennelklubben (jfr regler tilbake til 2007, kalles MT2007). Resultatene fra MT2007 registrere av den Svenska Kennelklubben i "Hunddata". Her kan du lese mer om MT2007. Den andre svenske MT er Brukshundklubbens nye MT - MT2017.

Vi lærte om disse ulike testene og hvordan de blir brukt i avlsarbeidet i Sverige. Vi lærte også litt om genetikk. Og vi gikk gjennom 4 ulike øvelser fra den svenske MH og MT. Det var spennende og lærerikt å studere / diskutere egne og andres hunders reaksjoner og håndtering av de ulike øvelsene.

I dette blogginnlegget viser jeg video-opptak av Bolt og hans reaksjoner i de ulike situasjonene / øvelsene. Bolt reagerte slik jeg forventet og kjenner han. Han er sosial ovenfor mennesker, ikke redd av seg, og viser ikke aggresjon / forsøker ikke skremme unna skumle figurer i skogen. Han er ikke vant med "draleker" og "slosskamp" om leker - så "leke-øvelsen" skjønte han ikke helt poenget med - men å "jakte på" leken syntes han var gøy. 

MH øvelse 1 - Kontaktvillighet og sosialitet
I denne øvlesen ser vi på hundens kontaktatferd ovenfor en fremmed person under hilsning, samarbeid og håndtering, og beskriver i hvilken grad hunden besvarer testleders hilsning, eksempelvis om den tar kontakt selv, er uinteressert, trekker seg unna eller avviser kontakt og knurrer/biter. Videre tar testleder hunden med seg i bånd ett stykke unna eier, og man ser da om hunden følger med og engasjerer seg i testleder eller om den er uvillig til å følge med. Til slutt skal testleder håndtere hunden og man ser da på i hvilken grad hunden aksepterer eventuelt ikke aksepterer å bli håndtert.


Videoen av Bolt og meg sammen med Barbro viser at Bolt tar kontakt selv / besvarer kontaktforsøk (4), han følger med, mer er ikke engasjert i testleder (3). Dette var første gang Bolt var inne i Hundebarnehagen - så det var mange forstyrrende element / gode lukter som normalt ikke er med i denne prøven og som tok oppmerksomheten bort fra testleder.  Testleder skal også gå lengre med hunden når testen gjøres  - slik at det blir bedre tid til å få kontakt. Bolt aksepterer også håndtering (3). Bolt er en ordentlig mammadalt og søker gjerne støtte / hopper opp på meg for å få suss.


MT Aggressivitet - KjelkenI denne øvelsen som er en del av den svenske mentaltesten - MH - ser man på aggresjon. Her er BOLT på "3" i vurderingsskalaen - "Viser ingen eller kortvarig aggresjon". Beste karakter i denne er "viser passelig agresjon" og dårligste karakter "Viser kvaståande aggressjon" - men denne øvelsen er ment for andre raser (arbeidende hunder som schäfer og dobbermann). Bolt reagerte som jeg trodde - han gav fra seg et bittelite brom da kjelken med den skumle figuren kom svært nær - men ignorerte - og trakk seg bort uten bjeffing, stamping og knurring. Etter at han hadde snust på figuren - markerte han på den og så var han ferdig med den saken.

MH øvelse 6 - Overraskelse
I denne øvelsen utsettes hunden for en plutselig overraskelse ved at en kjeledress plutselig dras opp tre meter fremfor hunden. Hunden ser ikke kjeledressen før den spretter opp. Man beskriver så hvordan hunden reagerer når dressen spretter opp, grad av redsel (overraskelsesredsel) og trusselatferd/aggresjon, hvor mye hjelp hunden trenger fra føreren for å avreagere samt gjenstående redsel og interesse.


Bolt sin reaksjon: Bolt skvatt litt da kjeldressen spratt opp - gjorde en liten unnamanøver for han ville ikke ha kjeledressen over seg, men ble ikke redd. Så gikk han rett frem uten hjelp. Han viste ingen trussel eller agressivitet. Bolt ble heller ikke redd av kjelken dagen før og trengte derfor ikke true med knurring eller bjeffing for å holde "skremslet" unna. Bolt viste ingen gjennstående redsel, heller ingen gjennstående innteresse. Han var rett og slett ikke innteressert i kjeledressen.

MH øvelse 9 - Lek
I denne øvelsen kastes en leke frem og tilbake mellom eier og testleder før leken kastes på bakken og hunden, som er løs, får mulighet å ta leken. Testleder inviterer til drakamp med hunden, og man beskriver hundens lekelyst, om og hvordan hunden griper leken og om og hvordan hunden har drakamp med testlederen.


Bolt skjønte ikke helt opplegget med denne "leken" - men syntes det var gøy å jakte på den. Jeg bruker vanligvis ikke slike "bitepølser" - "sliteleker" / "drakampleker" på hundene mine, så dette var nytt for han.

Referanser og takk

Noe av teksten / informasjonen i dette blogginnlegget er hentet fra kursmateriale skrevet av Maria Holst - Hva forteller en MH oss? Det er også skrevet en bok om MH i «Mentalitetsboken» av Blixt, Blixt og Svartberg for de som ønsker å lære mer.

Avisoppslag fra kurset her med intervju av arrangør Marita / Hundevis og instruktør Barbro Kamleitner.

Takk til Marita Holm (Hundevis) og Julie Eriksen som filmet for meg og Bolt under øvelsene.

Comments